Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci MotiVibe

Tato stránka obsahuje zásady, kterými se řídí zpracování osobních dat v aplikaci MotiVibe, která je vyvíjena společností Motivibe s.r.o.

Jaká data aplikaci předáváte

Aplikace zpracovává následující osobní údaje o koncových zákaznících: jmená, příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy, fotografie a videa trenérů, fotografie klientů, tělesné míry klientů, váhu klientů, pohlaví klientů, datum narození klientů, zdravotní stav klientů, případně další údaje klientů, které si trenér napíše do poznámek ke klientovi.

Jak tyto informace používáme

Osobní data jsou zpracovávána za účelem trénování a dohledu trenéra nad jeho/jejími klienty.

Osobní data nejsou nikterak sdílena s třetími stranami.

Jaká práva aplikace vyžaduje

  • Aplikace vyžaduje přístup ke kameře, aby mohla pořizovat fotografie, které jsou následně nahrány do profilu klienta jako tzv. fotografie „progresu“, případně do knihovny cviků.
  • Aplikace vyžaduje přístup ke knihovně fotografií, aby bylo možné nahrávat pořízené fotografie do profilu klienta jako tzv. fotografie „progresu“, případně do knihovny cviků.

Motivibe s.r.o. si vyhrazuje právo tento dokument kdykoliv změnit. Informace o poslední aktualizaci dokumentu je uvedena níže.

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás:

Dokument byl naposledy aktualizován 19.08.2022.